MaMaStation > 專欄特區 > 星級專欄 > 我的洛洛時代
與洛洛母子的緣
曾擔任8年兒童節目主持的我,當時只有二十多歲,從未想過自己會有那天都會成為一位小朋友嘅父親,亦冇想過做一個爸爸感覺究竟會係點。

閱讀全文